Vadum Husflidsforening har afholdt generalforsamling

7 jul

Det plejer at afslutte vinterens arbejde, men i år blev generalforsamlingen udsat på grund af Corona restriktioner og blev først afholdt lørdag formiddag.

Både formandens beretning og kassererens regnskab bar præg af at der ikke havde været aktivitet sidste vintersæson; men man håber og forventer at starte normalt igen til september.

Selv om kursus delen har ligget stille et år, er der dog rent lokalemæssigt sket store ændringer.

Aalborg kommune har overtaget huset, og foreningen skal fremover betale leje efter antal undervisningstimer.

Den gamle skole har længe trængt til renovation, og kommunen har allerede indlagt fjernvarme og har lovet at skifte belysningen til et mere nutidig led lys.

Afslutningsvis glædede bestyrelsen sig over, at man får forbedrede forhold og håber, at det dermed er muligt at holde husflidsforeningen kørende med nuværende aktiviteter – Træsløjd. Trædrejning. Restaurering af møbler m.m. Møbelpolstring og  Almuemaling, som en af de sidst i vores landsdel.