Torsdagsholdet

Om torsdagen er det møbelpolstring, der er på programmet.

Til at undervise i møbelpolstring har vi Hanne Jørgensen fra Aalborg.

Endvidere er Poul Larsen der til at hjælpe med at udbedre småskader på møblerne.